<div align="center"> <h1>Prywatna strona Roga</h1> <h3>Dla znajomych - azyl. Dla innych - wizytówka.</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://kozlov.vxp.pl" rel="nofollow">http://kozlov.vxp.pl</a></p> </div>